PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA SLAVIJA S - DR ĐURĐIĆ

Psihijatrijske ordinacije Beograd

Adresa: Makenzijeva 35, Vračar
Beograd Telefon: 011/2459-534, 063/214-997, 064/1651-781
E-mail: djurdjic.s@gmail.com

4/ 5stars

Dr sci. med. Slavoljub-Saša Đurđić, psihijatar

UŽA PODRUČJA DELOVANJA - Agorafobija sa paničnim napadima, socijalna fobija, prisilna neuroza, depresije, posttraumatski stresni poremećaj.

NAČIN TRETMANA - Kognitivna-bihevior psihoterapija u kombinaciji sa psihotropnim lekovima (kada je to potrebno).

STRUČNA USAVRŠAVANJA - Doktorirao na Mičigenskom državnom univerzitetu (Michigan State University, USA). Tema doktorata: Psihofiziološka studija anksioznosti (straha) i pažnje kod socijalno anksioznih osoba. U okviru doktorskih (PhD) studija na Mičigenu stekao edukaciju iz Kognitivne-bihevior terapije koju sada koristi u kliničkoj praksi.

ZAPOSLENJA - Predhodna radna mesta: Šef centra za panično-fobijske poremećaje, Psihijatrijske klinike, Univerzitetskog kliničkog centra, Beograd 1989-1993 Načelnik dnevne bolnice za neuroze Instituta za mentalno zdravlje, Beograd 1993-1994 Načelnik dnevne bolnice za neuroze, Instituta za psihijatriju, Kliničkog Centra Srbije, Beograd 1994-1997 Konsultantski i drugi slični poslovi 1984. god. Na predlog Mičigenskog univerziteta uvršten u ediciju Ljudi uspeha (Men of Achievement) od strane biografskog centra u Kembridžu, Engleska. Učestvovao sa radovima na više psihijatrijskih i psiholoških kongresa i seminara u zemlji i inostranstvu (Atina, Pariz, Toronto, Njujork, Čikago, Nju Orleans itd.) među kojima i na svetskim psihijatrijskim kongresima. Sa Svetskog kongresa psihijatara u Rio de Žaneiru 1993. godine njegov rad „Agorafobija sa paničnim napadima i depresija“ odabran je od strane uređivačkog odbora Svetske psihijatrijske asocijacije da bude među 20% svih prezentiranih radova u potpunosti štampan u posebnom izdanju Svetske Psihijatrijske Asocijacije. Objavio više radova iz oblasti kognitivne-bihevior terapije, stanja straha, depresije i psihofizioloških studija u zemlji i inostranstvu. Vršio edukaciju iz oblasti kognitivne-bihevior terapije u Beogradu, Nišu, Zagrebu i Ljubljani. Specijalizantima iz psihijatrije držao predavanja iz kognitivne-bihevior terapije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Višegodišnja klinička praksa u lečenju neurotskih poremećaja (stanja straha, depresije).