PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE MOZAIK

Psihoterapeutske ordinacije Beograd

Adresa: Sinđelićeva 25/3, Vračar
Beograd Telefon: 011/2438-452
E-mail: savetovalistemozaik@gmail.com
Sajt: www.savetovalistemozaik.com

4/ 5stars

Psihološko savetovalište Mozaik okuplja stručnjake različitih profila koje povezuje opredeljenost za psihoterapiju i usmerenost ka pomaganju ljudima da budu zadovoljniji na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu.

Oblasti kojima se bavimo uključuju:
• psihoterapiju sa pojedincima, parovima i porodicama i to Kognitivno-Bihejvioralnu terapiju, Sistemsku porodičnu terapiju i Terapiju usmerenu na šeme
• medijaciju
• profesionalni i životni koučing
• diet koučing - koučing u oblasti ishrane
• raznovrsne treninge i seminare
• psihodijagnoza