Jovana Boškovića 147, Plavi horizont
Servisne usluge obuhvataju konstataciju kvara (koja se ne naplaćuje), zatim manje servisne usluge hardverskog ili softverskog tipa (zamena neispravnog dela, čišćenje prašine, lemlj ...
SOT 161

ŠAPA MOBIL