Jovana Boškovića 147, Plavi horizont
Servisne usluge obuhvataju konstataciju kvara (koja se ne naplaćuje), zatim manje servisne usluge hardverskog ili softverskog tipa (zamena neispravnog dela, čišćenje prašine, lemlj ...