Savska bb, Jakovo
Na samo dvadsesetak kilometara, od Novog Beograda, u selu Jakovo, svega 1 km od reke Save, osnovali smo salaš Stremen s namerom da ljubiteljima prirode, životinja, rekreacije i dom ...


SARUNA WELLNESS & FITNESS

AVANTURA PARK

WVS SUPPLEMENTSHOP

AQUA PARK HOLLYWOODLAND