PONTA PRO

Remenje, semerinzi Beograd

Adresa: Prve pruge 27a, Zemun
Beograd Telefon: 011/6300-888, 3193-069, 063/364-828

4/ 5stars

www.pontapro.com
office@pontapro.com
dobradovic@pontapro.com

Proizvodnja i distribucija PVC i PU transportnih traka, zupčastog, klinastog i pljosnatog (EXTREMULTUS) remenja.

PVC ispune za rashladne kule. Usluga spajanja traka i remenja u pogonu korisnika.