HOTEL VOJVODINA***

Restorani za svadbe, proslave Beograd

Adresa: Kamenjareva 38, Stara Pazova
Beograd Telefon: 022/310-303, fax: 363-451

HOTEL VOJVODINA*** Restorani za svadbe, proslave Beograd