Od ponedeljka 18. feburara 2019. nastupile su značajne izmene u sistemu parkiranja u Beogradu. Na osnovnu Odluke u javnim parkiralištima, uvedena je nova Zona A , u kojoj je vreme parkiranja ograničeno na 30 minuta. Takođe, ovom Odlukom produženo je dozvoljeno vreme parkiranja u preostale tri zone. 

Nova Zona A, koja će biti označena ljubičastom bojom, obuhvata ulice oko Kosančićevog venca i to: Brankova, Carice Milice, deo Cara Lazara, Vuka Karadžića (od Topličinog venca do Gračaničke), Gračanička, Pariska (od Gračaničke do Karađorđeve), Karađorđeva (od Pariske do Brankove), Kneza Sime Markovića, Velike stepenice, Male stepenice, Fruškogorska,  Kosančićev venac, Zadarska, Maršala Birjuzova (od Carice Milice do Pop Lukine), Topličin venac (od Carice Milice do Pop Lukine), Pop Lukina (od Kneza Sime Markovića do Brankove), Srebrnička, Kralja Petra Prvog (od Kosančićevog venca do Gračaničke),  Ivan-begova i Čubrina

U okviru Zone A, parkiranje će biti ograničeno na 30 minuta i koštaće 100 dinara. Produženje parkiranja neće biti moguće, a dnevna karta (kazna) iznosiće 1870 dinara. Kao i u drugim zonama, plaćanje parkinga je moguće: putem parking karte koju možete kupiti na kiosku, e-karte kod kontrolora ili slanjem SMS poruke sa registracijom na broj 9114. 

Foto: Parking servis

U postojećim zonama uvedeno je "produženo vreme parkiranja", koje će vozači moći da uplate posle isteka dozvoljenog vremena u odgovarajućoj zoni. U zavisnosti od zone, trajanje produženog vreme parkiranja i njihove cene iznose:

  • u Crvenoj dodatnih 30 minuta (ukupno 1h + 30 minuta), dok cena produženja iznosi 100 dinara, 
  • u Žutoj dodatnih 60 minuta (ukupno 2h + 1h), dok cena produženja iznosi 180 dinara,
  • u Zelenoj dodatnih 60 minuta (ukupno 3h + 1h), dok cena produženja iznosi 180 dinara.

Novim sistemom je predviđeno da vlasnici automobila, u okviru SMS poruke koja se dobija 5 minuta pre isteka vremenskog ograničenja zone, dobijaju obaveštenje o mogućem produženju za još 30, odnosno 60 minuta. Tek po prijemu ove poruke, vlasnici mogu da uplate dodatno vreme. Takođe, iako je ranije najavljeno, neće doći do povečanja cene dnevne karte (kazne), a i dalje je moguće ostvariti popust od 50% ukoliko se dugovanje izmiri u roku od 7 dana. 

Cene sata parkiranja po zonama ostaju nepromenjene i iznosiće kao i do sada: 56 dinara u crvenoj, 48 dinara u žutoj i 41 dinar u zelenoj. 

Uvođenje nove zone, uticaće i na stanare u ulicama oko nove pešačke zone, pa će tako stanari Zone A, moći sa povlašćenom parking kartom da parkiraju svoja vozila i u podzonama 2.0, 2.0.2. i 2.0.2, dok stanari iz Crvene zone i podzone 2.0.2. neće moći da parkiraju vozila u Zoni A bez doplate. 

Više o rasporedu zona i uslovima za dobijanje povlašćene parking karte, možete naći na sajtu Parking servisa ili saznati putem telefona: 011 30 35 400.