Posle perioda u kome je testiran rad sistema "Oko sokolovo", a koji je predviđao kontrolu nepropisno parkiranih vozila, od 01. septembra ovaj sistem se proširuje i na kontrolisanje naplate propisanog parkinga u zoni. 

Kao ispomoć kontrolorima, "Oko sokolovo" obilaziće 121 ulicu obuhvaćenu zonama "Parking servisa", automatski detektovati vozila za koja nije plaćen parking ili je prekoračeno dozvoljeno vreme parkiranja, te slati nalog za izdavanje elektronske karte. Novina je i vlasnicima ovih vozila neće biti ostavljana obaveštenja na šoferšajbni, kako što je bio slučaj u prethodnom periodu kada je uvođen sistem e-Parking, već će automatski biti formiran elektronski nalog da se izvrši naplata dnevne karte. 

Što se tiče informisanja o tome da li je za vaše vozilo izdata dnevna naplatna karta, o tome ćete moći da se informišete na sajtu "Parking servisa" na adresi https://parking-servis.co.rs/edpk/ ili putem aplikacije za mobilni telefon ovog javnog preduzeća. Takođe, ukoliko imate instaliranu mobilnu aplikaciju "Parking servisa", obaveštenje o tome do kada je plaćeno vreme parkinga, kao i o izdatoj dnevnoj karti, odnosno kazni. 

U narednom periodu planira se dalje proširenje korišćenja sistema Komunalne policije "Oko sokolovo", kako bi se ubrzao i učinio efikasnijim rad "Beograd puta", "Gradske čistoće", komunalnih inspekcija i drugih javnih  preduzeća koja se bave komunalnim pitanjima grada.