CENTAR ZA STRANE JEZIKE LIVINGSTON

Škole stranih jezika Beograd

Adresa: Milana Rakića 41a, Zvezdara
Beograd Telefon: 011/3822-722
E-mail: livingstonschool@gmail.com
Sajt: www.livingston.rs

4/ 5stars

Centar za strane jezike Livingston

Naša škola ima dugu tradiciju. Osnovana je 1993. pod imenom Škola za strane jezike BAMI, a od 2009. nosi naziv Centar za strane jezike Livingston.
Nalazimo se na Zvezdari, u Ulici Milana Rakića 41a i  na  Starom Gradu u Ulici Braće Jugovića 2.

Ponosni smo na činjenicu da je kroz naš centar za strane jezike prošlo više hiljada polaznika, koji su ostvarili zavidan uspeh i savladali poznavanje stranih jezika. Stvorili smo prijatno okruženje u kom će našim polaznicima biti zadovoljstvo da stiču nova saznanja.

Cilj našeg rada je da svi naši polaznici sa lakoćom i u najkraćem vremenskom periodu aktivno počnu da koriste strani jezik. Naše polaznike navodimo na usmeno i pismeno izražavanje u cilju što boljeg razumevanja sadržaja na stranom jeziku.

Praktikujemo rad u manjim grupama od po 10 polaznika, što nam omogućava da pratimo kontinuirani napredak svakog polaznika i prilagođavamo se tempu njegovog napredovanja.

Delatnosti Centra su :

  1. podučavanje stranih jezika,
  2. obuka nastavnika u metodici nastave jezika 
  3. prevođenje

1. Jezici koji se kod nas uče

 • Engleski, francuski, nemački i ruski

Detaljnije o kursevima 

Centar  Livingston nudi vam kurseve

• opšteg i specijalizovanog jezika
• za sve nivoe od E, preko A1, A2, B1, B2, C1 do C2
• za sve uzraste, od predškolaca do odraslih

Za predškolce

-       engleski i francuski
-       na prirodan i kreativan način

Za osnovce

-       engleski, francuski ,nemački
-       podrška školskom gradivu
-       priprema za prijemni ispit
-       priprema za  međunarodne ispite iz engleskog (YL, KET, PET, FCE)

Za srednjoškolce

-       engleski, francuski,nemački i ruski
-       podrška školskom gradivu
-       priprema za prijemni ispit
-       priprema za međunarodne ispite iz engleskog (FCE,CAE,CPE,IELTS,TOEFL)

Za odrasle

Posebno ističemo kurseve za odrasle i za kompanije :

-       “online” kurseve
-       “ krojene”  kurseve za poslovne ljude i kompanije
-       engleski za:
          •  pravnu struku,
          • turizam i ugostiteljstvo,
          • međunarodnu politiku i diplomatiju,
          • informacione tehnologije na A2 nivou             
-       konverzacijski kursevi na A2, B1 i B2 nivou

Za penzionere i za nezaposlene:

- engleski jezik u prepodnevnim časovima

2. Kurseve metodičke obuke za buduće nastavnike stranih jezika, kako za predškolce tako i za starije polaznike.

3. Usluge prevođenja

Članstvo i sertifikati

Centar Livingston je akreditovan od strane Udruženja nastavnika vlasnika škola stranih jezika - YALS osnovanog 1999. Livingston je jedan od osnivača i dugogodišnji član udruženja. Cilj Udruženja je uspostavljanje standarda visokog kvaliteta u nastavi stranih jezika što se potvrđuje redovnom inspekcijom nezavisne komisije. Od 2001. YALS je pridruženi član Evropskog udruženja za kvalitet jezičkih usluga – EAQUALS, čime su napori škola YALS dobili svoju međunarodnu potvrdu.

Centar je zvanični partner Britanskog Saveta za 2013. i u Addvantage programu je  na osnovu dugogodišnje opredeljenosti za  pripremanje kandidata za polaganje međunarodnih Kembridž ispita.

Stručno usavršavanje nastavnika

Verujemo da je ključ kvalitetne nastave u stalnom usavršavanju nastavnika. Praksa u  Centru  je da nastavnici pohađaju seminare, konferencije, radionice I druga dešavanja gde mogu doći do novih  saznanja iz oblasti metodike podučavanja i time se podstiče njhova lična kreativnost  i  motivisanost za rad .

Letnja škola engleskog jezika

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i poznavanja tržista, uputićemo vas na kvalitetne programe učenja engleskog jezika u Velikoj Britaniji.

Dodatne aktivnosti

U Centru Livingston se organizuju dodatne, vannastavne aktivnosti. Obeležavamo i proslavljamo različite praznike, pratimo aktuelna dešavanja i događaje kod nas i u inostranstvu.

Kontakt telefon:
011/ 382 27 22

Detaljnije informacije možete potražiti na našem sajtu:
www.livingston.rs

Kursevi stranih jezika - engleski, francuski, nemački i ruski.
Učenje stranih jezika za početnike.
Poslovni engleski jezik.

Engleski za najmlađe / predškolce.

Pripreme za IELTS I TOEFL

Centar za strane jezike "Livingston" Beograd