CAPUDER LOGISTICS TRANS D.O.O.

Špedicija, drumski transport Beograd

Adresa: Luja Adamiča 26, Novi Beograd
Beograd Telefon: 011/319-22-87, 301-89-97, fax: 319-09-35

CAPUDER LOGISTICS TRANS D.O.O. Špedicija, drumski transport Beograd