DIMA D.O.O.

Špedicija, drumski transport Beograd

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 306/73
Beograd Telefon: 011 / 24-24-805, (fax) 011 / 24-07-544

DIMA D.O.O. Špedicija, drumski transport Beograd