CELEX - IN

Tehnički pregledi u građevinarstvu, dozvole Beograd

Adresa: ...
Beograd Telefon: 063/435-770, 063/77-63-784

4/ 5stars

celexin@gmail.com
BRZO I LAKO DO UPOTREBNE DOZVOLE I UKNJIŽBE

LEGALIZOVANIH I NOVOIZGRAENIH OBJEKATA

PROJEKTOVANJE:
Stambenih i poslovnih objekata
Energetskih objekata (trafo stanice i kablovski vodovi)

SARADNJA SA KOMUNALNIM KUCAMA:
- Elektrodistribucija
- Beogradske elektrana
- Beogradski vodovod i kanalizacija
- U našoj referenc listi tehnickih pregleda, nadzora i
projektovanja nalazi se veliki broj objekata kao:
- Agencija za privredne registre u Brankovoj 25,
- Kompleks filmskih studia PINK ŠIMANOVCI,
- Poslovni objekt TEKNOX- VRCIN,
- Stambena naselja na Bežaniji investitor Energoprojekt,
- Stambeno - poslovni objekta prostorno - funkcionalne
celine A1 blok 22 Novi Beograd, Poslovni objekat MEGASTORE,
- Poslovni objekat u ul. Takovskoj br.23-25 u Beogradu,
- Trafo stanica 10/0,4kV 3x1000kVA, poslovnog objekta VIG Plaza Belgrade,
u ul. Trešnjinig cveta bb, u Novom Beogradu,
- Trafo stanica 10/0,4kV 1x 1000kVA, poslovnog objekta-hotela u ul. Studentski trg br.9, u Beogradu,
- Trafo stanice 10/0,4kV (3x1000kVA), za kazino hotela Jugoslavija (paviljon)
- GRAND CASINO u ul. Bulevar Nikole Tesle br.3 u Novom Beogradu.......

Svetlana Živanovic dipl. ing. org. 063/435-770
Ljiljana Živanovic dipl. ing. elek. 063/77-63-784