INES D.O.O.

Telekomunikacije Beograd

Adresa: Sibinjanin Janka 9
Beograd Telefon: 011/197-727, (fax) 3163-983, 064/1100-826

INES D.O.O. Telekomunikacije Beograd