BEOGRADSKI UNIVERZITET

Univerziteti Beograd

Adresa: Studentski trg 1, 11000 Beograd
Beograd Telefon: 011/3207-400, (tel/fax): 011/3207-481, 2638-912, 2638-818

BEOGRADSKI UNIVERZITET Univerziteti Beograd