JAKOTEHNA

Vatrogasna oprema Beograd

Adresa: Vojni put 569f, Zemun
Beograd Telefon: 011/2108-644, 063/364-019, 064/6480-569
E-mail: jakotehna@yahoo.com
Sajt: zvmm@open.telekom.rs

4/ 5stars

JAKOTEHNA Servis i prodaja protivpožarne opreme (sa ugradnjom)

- Ovlašćeni servis protivpožarnih aparata
- Hidranata
- Servis protivpožarnih cenntrala za dojavu i gašenje
- Merenje gromobranskog uzemljenja
- Kontrola protivpožarnih lampi

KOMPLETNA PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
- Izrada akata iz oblasti zaštite od požara (planovi pravilnici i programi iz oblasti zaštite od požara)
- Obuka zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara