TROSADOR DOO

Vatrogasna oprema Beograd

Adresa: Milovana Nićiforovića 1, Železnik
Beograd Telefon: 011/2581-135, 2589-616, 065/210-19-64
E-mail: office@trosador.co.rs
Sajt: www.trosador.co.rs

4/ 5stars

TRGOVINA
- vatrogasni aparati (sve vrste i tipovi)
- hidrantska oprema (ormarići, ormari, creva, mlaznice, spojke, ventili i dr.)
- ručne i prenosne baterijske lampe
- nužne-panik svetiljke
- kolica sa crevom za pranje kruga i gašenje požara
- AL table i PVC nalepnice zabrane, opasnosti, obaveštenja
* ormarić Prve pomoći
* ormarići, navlake i nosači (stalci) za PP aparate

USLUGE
- izrada Plana zaštite od požara
- izrada Pravila zaštite od požara
- izrada Programa obuke zaposlenih
- izvršenje obuke zaposlenih
- uslužni referent zaštite od požara
- servisiranje, ispitivanje i punjenje svih vrsta vatrogasnih aparata
- merenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži sa izdavanjem Atesta
- servis i održavanje ručne i automatske dojave požara
- ugradnja i kontrola ispravnosti panik-nužnih svetiljki
- električna merenja i ispitivanja