Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
TROSADOR DOO

TROSADOR DOO

Vatrogasna oprema Beograd

Korisne informacije

TRGOVINA
- vatrogasni aparati (sve vrste i tipovi)
- hidrantska oprema (ormarići, ormari, creva, mlaznice, spojke, ventili i dr.)
- ručne i prenosne baterijske lampe
- nužne-panik svetiljke
- kolica sa crevom za pranje kruga i gašenje požara
- AL table i PVC nalepnice zabrane, opasnosti, obaveštenja
* ormarić Prve pomoći
* ormarići, navlake i nosači (stalci) za PP aparate

USLUGE
- izrada Plana zaštite od požara
- izrada Pravila zaštite od požara
- izrada Programa obuke zaposlenih
- izvršenje obuke zaposlenih
- uslužni referent zaštite od požara
- servisiranje, ispitivanje i punjenje svih vrsta vatrogasnih aparata
- merenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži sa izdavanjem Atesta
- servis i održavanje ručne i automatske dojave požara
- ugradnja i kontrola ispravnosti panik-nužnih svetiljki
- električna merenja i ispitivanja

Foto