VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Visoke škole Beograd

Adresa: Zdravka Čelara 16
Beograd Telefon: 011/3290-828

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE Visoke škole Beograd