Beograd je za ova sva dva milenijuma postojanja izrastao u metropolu koja broji skoro 2 miliona stanovnika koji žive u sedamnaest beogradskih opština. Među njima je i 40 kilometara udaljenii Sopot koji sa okolnim naseljima čini jednu od opština u kojima se još i danas može potražiti mir i predah od vreve centralnih delova grada. Pa, šta to Sopot nudi?

Krenimo od izvora…

Ne zna se kada je tačno počela priča o Sopotu, ali se smatra da je varošica jedna o mlađih na teritoriji istoimene opštine. Veruje se da je nastala odvajanjem od nešto starijeg sela Ropočeva, a prvi spomen imena vezuje se za Petra Jokića i njegovo svedočenje o boji koji se u blizini Sopota odigrao 1804. godine. Ime duguje izvoru istoimenom izvoru, čije ime u prevodu sa staroslovenskog znači „voda koja obrušava“.

Kao samostalno mesto razvija se oko mehane „Šindralije“, čiju je gradnju naložip, a ko drugi nego knez Miloš. Vremenom postaje i samostalno mesto, pa varaošica, da bi 1956. godine postala jedna od prigradskih beogradskih opština. U kasnijim iteracijama Statuta grada Beograda, status Sopota će se menjati od prigradske do gradske opštine i nazad, zaključno sa 2019. godinom. 

Šta videti u Sopotu?

Pored čuvenog pitanja „Gde jesti?“, drugo pitanje koje domaći vikend turisti postavljaju je: „Šta videti?“. Odgovor na to je – mnogo toga. B

Krenimo od samog Sopota gde možete posetiti stari han, jedan od sačuvanih relikta vremena kada se Srbija nalazila između Istoka i Zapada, a tu je neobično simpatična crkva Vaznasenja gospodnjeg. Sagrađena je 1936. godine prema projektu ruskog emigranta Vasilija Androsova a u stilu moravske škole srpskih srednjovekovnih crkava. U njoj se nalazi tabla sa imenima 215 poginulih junaka u oslobodilačkim ratovima 1913-1918. godine.

Tu se ne završava kultura ponuda Sopota, koji može da se podiči i sopstvenim filmskim festivalom SO-festom. Već tačno 50 godina (osnovan je 1972. godine) Slobodarske filmske svečanosti održavaju se u prvoj polovini jula i predstavljaju jedinstvenu reviju filmova kojima su zajedničke humane i slobodarske poruke. Od domaćeg festivala, SO-fest je vremenom prerastao u međunarodnu smotru, koja je danas, posle brojnih teškoća tokom devedesetih, postala jedna od manifestacija u oblasti kulture od značaja za grad Beograd.