INTERPLANEKO

Vodovod i kanalizacija Beograd

Adresa: Nikole Pašića 5, 7. sprat, Dom Sindikata
Beograd Telefon: 011/339-87-39, tel/fax: 303-54-72

INTERPLANEKO Vodovod i kanalizacija Beograd