(Terazije 31)

Jedno od poznatijih zdanja sa Terazija, izgrađena je 1938. godine u modernističkom stilu, po projektu dvojice arhitekata, Petra i Branka Krstića. Izgradnju je omogućio Sima Andrejević Igumanov, srpski trgovac i dobrotvor, a zgrada je zaštićena kao spomenik kulture 1977. godine.

Palata je izgrađena u modernizovanoj verziji srpsko-vizantijskog stila i ima široke arkade u prizemlju kao i vertikalno raščlanjenu fasadu na spratovima sa izduženim lučnim otvorima. Oni su naglašeni na uglovima i suportstavljaju se formalnim odlikama kasnog modernizma koje su bile zasnovane na mermernim oblogama fasade i nizovima pravougaonih prozora na poslednjem spratu i nadstrešnicom u prizemlju.

Foto: 011info