(Takovska 37)

Filip Filipović (1878-1938) bio je naš poznati revolucionar i osnivač Socijalističke radničke partije Jugoslavije. Po zanimanju bio je profesor matematike a Revolucionarnom radničkom pokretu pridružio se 1897, pod uticajem svojih prijatelja Dimitrija Tucovića i Svetozara Markovića. Kao član Radničkog društva i Kluba socijalista velikoškolaca stekao je socijalističko obrazovanje i iskustvo u revolucionarnoj borbi. Kasnije je bio i član Ruske socijaldemokratske radničke partije, učestvovao je u raznim marksističkim kružoocima, radničkim demonstracijama i Prvoj ruskoj revoluciji 1905. Kasnije je držao mnoge funkcije u Komunističkoj partiji Jugoslavije, uključujući i sekretara izvršnog odbora i centralnog partijskog odbora. Intenzivno je promovisao ideje socijalizma, više puta je hapšen i proganjan da bi 1920. bio odabran za predsednika opštine Beograda što, međutim, nije nikada postao jer je odbio da položi zakletvu na vernost kralju Aleksandru.

Njegova kuća, u kojoj je živeo i radio od 1912. je zaštićena kao spomenik kulture. Sagrađena je između 19. i 20. veka i pripada tipu dvojnih kuća koje su nekada građene na periferiji grada.