(Džordža Vašingtona 19)

Ova zgrada je podignuta 1868. godine po projektu Jovana Frencla kao prva varoška bolnica Beograda, na inicijativu kneza Mihaila Obrenovića, sredstvima obezbeđenim od priloga svih slojeva srpskog društva. Ovde su radili mnogi strani i naši istaknuti lekari i samim tim ona predstavlja svedočanstvo i uspomenu na značajna imena u razvoju naše medicinske nauke i prakse.

Foto: 011info