(Kneza Sime Markovića 6)

Zgrada je podignuta u periodu između 1932. i 1935. godine, po projektu Viktora Lukomskog. U ovom monumentalnom zdanju smešeno je vrhovno upravno telo Srpske pravoslavne crkve i ono simoliše ustanovu crkvenog centra u Beogradu posle dugog perioda tokom koga se isti nalazio na teritoriji Turske i Austro-Ugarske.

Izgradnja objekta se podudara sa periodom vladavine kralja Aleksandra prvog i zajedno sa Konakom kneginje Ljubice i kućom Dimitrija Krsmanovića deo je značajne urbane celine.

Foto: Milena Arsenić