Carinarnica je zavedena kao spomenik kulture i smeštena u Zemunu u ulici Zmaj Jovina broj 26.

Na ovom mestu nekada je stojala stara zgrada u kojoj su obavljani carinski postupci, da bi 1781. godine podignuta zgrada carinarnice. Zdanje je jednospratno, sa dvojakom namenom – carinski magacin u prizemlju i kancelarije i stanovi činovnika na spratu. Zidana je od krečnog maltera sa punim zidovima premošćenim svodovima u prizemlju i arhitravnim gredama na spratu.

Foto: 011info

Komponovana je kao samostalni objekat izdužene osnove sa dva krila izbačena u dvorište i glavnom fasadom prema Zmaj Jovinoj ulici. Stil izgradnje je klasicistički, sa naglašenim trouglastim zabatom iznad glavnog ulaza dokkonstruktivni sistem pokazuje odlike baroka. Unutrašnji raspored je jednostavan i logičan – uz podužni hodnik ređaju se prostorije. Carinarnica je bila jedno od najvećih zdanja starog jezgra Zemuna uz koje su bili sagrađeni magacini solare. Predstavlja jedan od najznačajnijih objekata privrednog razvoja Zemuna.Danas se zgrada Carinarnice koristi za stanovanje, a u jednom delu je ugostiteljska radnja

Foto: 011info