Kuća dr Save Nedeljkovića u Zemunu je zavedena kao spomenik kulture i smeštena na uglu Novogradske i ulice Cara Dušana br. 41. Kuća je sazidana 1905. godine, kao ugaona visokoparterna, stambena varoška kuća \"L\" osnove za gradskog fizikusa dr Savu Nedeljkovića.

Fasada koju karakteriše ujednačen, ritmičan niz prozorskih otvora, dekorisana je bogatom plastičnom dekoracijom oblikovanom u secesijskom duhu. Kuća predstavlja arhitektonsko stilsku vrednost kao jedna od reprezentativnijih kuća zemunskog predgrađa Gornja varoš. Kuća je građena od tvrdog materijala sa krečnim malterom i pokrivena biber crepom. I danas se koristi kao stambeni prostor.

Foto: 011info