ARHIMEDES - MATEMATIČKO DRUŠTVO

Privatne škole i gimnazije Beograd

Adresa: Dečanska 6 (Moše Pijade 6), pošt. fah 688, Beograd
Beograd Telefon: 011/3245-382, fax: 3245-383
E-mail: arhimed1@eunet.r
Sajt: www.arhimedes.rs

4/ 5stars

Popularizacija matematike i računarstva (kvizovi, izložbe, konkursi, popularna predavanja)

-Matematičke i računarske škole (stalne, letnje i zimske)
-Matematički turniri (ekipna prvenstva OŠ i SŠ Srbije u matematici i dr.) i druga takmičenja (MISLIŠA i dopisna matematička olimpijada)
-Stručne tribine (matematička za nastavnike, učitelje i računarska tribina)
-Specijalizovana biblioteka (matematika, računarstvo)
-Izdavačka delatnost (literatura za učenike i nastavnike).

ZIMSKE ŠKOLE MLADIH MATEMATIČARA NA TARI (svake godine u januaru za vreme zimskog raspusta)

LETNJE ŠKOLE MLADIH MATEMATIČARA NA TARI I SREBRNOM JEZERU (svake godine u julu za vreme letnjeg raspusta)

SPECIJALIZOVANI ZIMSKI SEMINARI ZA NASTAVNIKE, UČITELJE MATEMATIKE I NASTAVNIKE RAČUNARSTVA (u januaru za vreme zimskog raspusta).

RAZNI TEMATSKI SEMINARI(po potrebi i u dogovoru sa zainteresovanim školama).

Detaljnije na sajtu
www.arhimedes.rs

 www.mislisa.rs