SR NIKSAN

Ambalaža, pakovanje Beograd

Adresa: Četvrta Industrijska 9, 22330 Nova Pazova
Beograd Telefon: 022/323-800, 022/321-876
Fax: 022/323-810

SR  NIKSAN Ambalaža, pakovanje Beograd