Ambasade i konzulati su vitalna oruđa koja vlade širom sveta koriste za održavanje visokog nivoa komunikacije sa drugim zemljama. Iako se ove diplomatske kancelarije nalaze na tuđem tlu, one podležu nadležnosti države koju predstavljaju, a ne domaće vlasti.

Ambasade i konzulati omogućavaju vladama da neguju političke alijanse, održavaju kulturne i trgovinske odnose, te aminuju putovanja između građana tih zemalja. Ipak, iako ove dve institucije dele mnoge sličnosti, postoji nekoliko razlika među diplomatskim misijama koje treba imati na umu.

Šta je ambasada?

Ambasade su generalno primarna diplomatska predstavništa jedne zemlje u drugoj. Obično su smeštene u glavnom gradu domaćina, ali postoji neki izuzeci, poput Benina. Ambasada je uglavnom glavna tačka kontakta između dve vlade, na čijem čelu se nalazi ambasador, koji je glasnogovornik svoje zemlje.

Ova ustanova obavlja važne funkcije, poput pripreme sporazuma između dveju zemalja i ugovaranja državnih poseta visokih funkcionera. Takođe je odgovorna za promovisanje nacionalne kulture i spoljne politike unutar države domaćina, te štiti prava svojih građana koji su rezidenti ili putnici.

Šta je konzulat?

Dok mnoge vlade imaju barem jednu ambasadu u stranoj državi, one možda nemaju uvek konzulatorne kancelarije na toj teritoriji. Konzulati su obično osnivaju kao dodatno diplomatsko predstavništvo u većim zemljama, u gradovima van prestonice, koji su turistički, ekonomski ili finansijski centri.

Osnovna funkcija konzulata jeste bavljenje administrativnim dužnostima, kao što je procesiranje viza za građane zemlje domaćina, te pružanje informacija o procesu emigracije. Konzulat je i u službi građana matične zemlje. Primera radi, u slučaju da potrebna zamena ili obnova pasoša, kao i svaki vid pomoći za građane koji žive ili putuju u zemlju domaćina.

U čemu je razlika između ambasade i konzulata?

Glavna razlika između ambasade i konzulata jeste da se ambasade primarno bave predstavljanjem strane vlade mesnim vlastima i održavanjem diplomatskih odnosa.

Dok funkcija konzulata jeste da bude predstavnik opšte populacije zemlje domaćina i obavlja bilo kakve administrativne dužnosti koje su neophodne. Konzulat obično deluje kao produžena ruka ambasade.