Nažalost, kada dođe vreme da se stariji članovi porodice suoče sa smanjenom sposobnošću da samostalno obavljaju svakodnevne stvari, dolazi se do dileme kako najbolje brinuti o njima. Jedna od najvećih dilema u ovakvoj situaciji jeste izbor između doma za stare i kućne nege.

Šta nude domovi za stare?

Starački domovi pružaju mnoštvo stvari, pre svega pružaju smeštaj i zdravstvenu negu starijim ljudima koji su iz različitih razloga manje sposobni ili potpuno nisu u stanju da vode računa o sebi. Domovi za stare su opremljeni tako da je sigurnost zagarantovana, kao i udobnost i kvalitetan život stanovnika. Naravno, ovakva mesta imaju profesionalno obučeno medicinsko osoblje koje se brine o pacijentima, pruža im potrebnu negu i podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. 

Šta podrazumeva kućna nega?

Kućna nega podrazumeva brigu o starijim osobama u njihovom domu. S obzirom da je ovo jeftinija opcija mnogi često upravo izaberu ovu pomoć u kući. Osim toga, nega u kući je čest izbor upravo zato što porodice žele da starija osoba bude u svom domu i na mestu gde se osećaju komforno i sigurno sa porodicom u blizini. Jedina negativna strana ove opcije je to što uglavnom članovi porodice nisu obučeni za sve što ovakva situacija nosi, ali zato su tu medicinske i patronažne sestre, koje znaju kako zbrinu sve potrebe osobe kojoj je potrebna kućna nega.

Naravno da bi ovakva odluka bila doneta u nju se ubraja mnogo faktora , kao što su zdravstveno stanje starije osobe, finansijska situacija, želje i životni stil. Vrlo je bitno uzeti u obzir sve opcije, raspitati se kod zdravstvenih stručnjaka i ostalih članova porodice kako bi se došlo do najboljeg rešenja za sve uključene strane.

Ukoliko vas zanima šta sve još nude domovi za stare u Beogradu, predlažemo da pozovete neke od njih da biste prikupili što više informacija i time osigurali da ste doneli pravu odluku.