Možda zvuči neobično, ali Srbija je prvu topolivnicu napravila 1807. godine, a prvog zvaničnog topdžiju dobila tek četvrt veka kasnije. Njegovo ime bilo je Janaćko Nikolić, a uprkos činjenici da je poneo titulu prvog topdžije, njegov život bio je daleko od bilo kakvog glamura i na ivici egzistencije.

Nagrada za ustanika

Janaćko Nikolić, rodom je bio iz Stare Srbije i učestvovao je u Drugom srpskom ustanku kao hrabri dobošar. Međutim, nakon što je Beograd vraćen u srpske ruke, a Osmanlije se povule, pojavila se potreba za ljudima koji su vični rukovanju topovima. Kako stručnih artiljeraca nije baš bilo u buljucima, pojavilo se mesto za Janaćka koji je kod Turaka naučio da rukuje topovima. Zahvaljujući znanju koje je imao, dopao je u milost kneza Miloša, a ovaj ga je postavio 1832. godine za topdžiju u Beogradu i rukovaoca dva najveća srpska topa.

Janaćkova je dužnost bila da iz tih topova puca prilikom svih većih praznika i svečanosti i tako uveća događaje.

Za ovu dužnost određena mu je plata od 240 groša čaršijskih godišnje, to jest 20 groša mesečno. Inače jedan čaršijski groš vredeo je 20 para, dok je postojao i poreski groš čija je vrednost bila duplo veća. Ova podela bila je mera kojom je knez Miloš isterivao turski novac iz Srbije.

Ovakva plata bila je zaista jadna i od nje ni sam Janaćko nije mogao da sastavi kraj s krajem, a kamo li da izdržava ženu i decu, naročito ne u vreme velike skupoće koja je stupila na scenu te 1832. godine.

Kad topdžija prosi

Dovijao se Janaćko kako je znao i umeo. Zaduživao se i svašta pokušavo, ali uzalud. Nemaština ga je priterala uza zid i morao je da proguta svoj junački ponos. Uzeo je artiju i olovku i knezu Milošu uputio sledeće pismo:

“Vaša Svetlosti, svemilostivi Gospodaru!

Ja dolepotpisani usuđujem se Vašoj Svetlosti pristupiti, nuždu moju pokazati i za milost prositi. Pošto sam ja već godinu dana u službi Vaše Svetlosti stupio i nikakve pomoći ni od kud osim jednog talira plate imam, od čega moram kiriju, brašno i drvo kupovati, a pošto su sad godine skupe nastale, to se usuđujem Vašu Svetlost pokorno moliti, da bi se Vaša