Most na Adi je najveći viseći most na svetu koji „visi“ na samo jednom pilonu (stubu).

Po dužini kablova na koje je okačen, treći je u svetu, iza dva mosta u Rusiji. Dužina svih kablova okačenih o pilon iznosi oko 1000 km.