Crkva Ružica je najstarija beogradska crkva. U 18. veku je služila kao barutni magacin koji je 1867-1869. godine pretvoren u vojnu crkvu. Bila je porušena tokom Prvog svetskog rata a obnova je završena 1925. godine.