Na ulazu u Milošev konak nalazi se platan koji su oko 1830. godine zasadili češki vrtlari. Ovo je jedan od najvećih i najlepših platana u Evropi, čije je stablo visoko 34 metra a krošnja pravi hlad na 1400 metara kvadratnih. 1979. godine ovaj platan postaje Spomenik prirode "Platan kod Miloševog konaka".