Prva fudbalska utakmica u Beogradu održana je 1896. godine, u Donjem gradu kod kule Nebojša.

Jevrejin Hugo Buli je po povratku sa školovanja, iz Beča doneo u Beograd prvu fudbalsku loptu. On je loptu poklonio prijateljima iz Beogradskog gimnastičkog društva "Soko" i želeći da omladinu zainteresuje za novu igru 1896. godine osnovao je Loptačku sekciju.