Najstarije predanje o tome kako je Vračar dobio ime je iz 1521. godine kaže da je kraj dobio ime po junaku čije je ime bilo Vračar, a koji je tu živeo u jednoj kolibi. Druga legenda govori da su imenu kumovali vrapci kojih je tu bilo u velikom broju, dok treća pripoveda da su ime nadenuli Turci zbog gatara koje su tu, duž dela Carigradskog druma, vračale.

Naziv Vračar prvi put se spominje 1492. godine u turskom planu za osvajanje Beograda, izrađenom na zahtev smederevskog sandžak-bega Sulejman-paše. Već 1560. Turci pišu da je Vračar hrišćanska mahala sa 17 kuća u okviru beogradske varoši.