Prvih decenija 20. veka, pre izgradnje Zoološkog vrta, Kalemegdan je imao veštačka jezerca i potok! Bila su na mestu gde je danas Luna park. Voda se spuštala veštačkim potočićem čije konture sa kamenjem se i danas naziru.