Peta beogradska gimnazija je nastala od Prve ženske gimnazije, koja je osnovana 1905. godine, uz Višu žensku školu.

1909. godine odvojila se od Više ženske škole, noseći ime Državna prva ženska gimnazija. Postojala je do školske 1953/1954. godine, kada je postala mešovita, preuzimajući učenike iz Druge muške gimnazije, kada i dobija ime Peta beogradska gimnazija.