Na mestu današnjeg Doma Narodne skupštine u Beogradu, za vreme Osmanskog carstva, nalazila se Batal džamija. Veruje se da ju je sagradio, sredinom devete decenije XVI veka (oko 1585. godine) beogradski nazor Ejnehan-beg. Nakon odlaska Turaka Osmanlija (1867. godine), stara Batal džamija je 1878. godine sravnjena sa zemljom. Rušenje su obavili Cincari za 230 dukata koje je isplatio kafedžija Panđalo.

Više o Batal džamiji, nekadašnjoj Aja Sofiji Beograda možete pročitati ovde.