Reč Bezistan je osmanlijskog porekla i označava mesto gde je tržnica ili trgovačka kuća u bazaru, odnosno čaršiji, rađena većinom od kamena, pokrivena sistemom od više kupola ili bačvastim svodom.

Prva kabina za brzinsku izradu fotografija je bila postavljena u Bezistanu.