Čukarica je dobila ime po drumskoj "Čukarevoj mehani" Stojka Čukara iz 1850. godine. Zgrada se nalazila taman negde preko puta današnje Ade Ciganlije, u Radničkoj ulici i bila je prvi objekat izgrađen na ovom potezu Beograda koji je bio pod njivama u XiX veku. Stojko je mehanu izgradio na ovom mestu jer su baš tuda prolazili trgovci, rabadžije, kiridžije i putnici namernici koji su išli za Beograd iz Obrenovca, Uba, Valjeva i Šapca, a kafana im je bila taman mesto da odahnu pred odlazak u grad.