Prva apoteka u Beogradu, otvorena 30. aprila 1830. godine, je bila apoteka Mateja Ivanovića, koja se nalazila sa gornje strane legendarne kafane "Znak pitanja", prekoputa Saborne crkve.

Sultanovim hatišerifom 1830. prvi put je u Srbiji dozvoljeno otvaranje zdravstvenih ustanova, pa je već aprila te godine knez Miloš Obrenović dobio pismo od Mateja Ivanovića, farmaceuta iz Zemuna, u kome stoji sledeće: "Gospodin Pantelejmon Hadži-Stojilov iz Beograda imao je blagovolenije ovog dana javiti mi da su Vaše Sijatelstvo visoku milost imali meni dozvoliti da mogu u Beogradu apoteku otvoriti".

Matejin mladi brat Aleksandar je završio farmaciju u Pešti i priključio se bratu u Beogradu, pa se njihova apoteka od 1840. godine zvala "Apoteka braće Ivanović".

Danas je apoteka „Mr. ph Matej Ivanović” u sastavu Apotekarske ustanove Beograd, a od 1964. godine nalazi se na adresi Knez Mihailova 27.