Na mestu današnje Vojno-medicinske akademije (VMA) u prošlosti je bio prvi aerodrom. Prvo letilište u Beogradu nastalo je krajem 1910. godine na vojnom poligonu u tadašnjem predgrađu Banjica. Početkom 1912. godine, na Banjici je podignut prvi drveni hangar za avione namenjen ratovanju sa Turskom. Dve godine kasnije na Banjici se stacionira srpska aeroplanska eskadrila i balonska četa. Banjički aerodrom korišćen je i posle prvog svetskog rata za potrebe poštanskog saobraćaja na relaciji Skoplje - Niš - Beograd - Novi Sad i Beograd - Sarajevo - Mostar.