Prinz Eugen Stadt bilo je ime Beograda za vreme nacista i to je poslednji put u istoriji da je Beograd menjao ime zbog okupatora.

Ime Beograd (Belograd), koje se danas koristi, se prvi put spominje 878. u pismu Pape Jovana VIII caru Borisu Bugarskom.