Današnja glavna ulica u Grockoj bila je putanja Carigradskog druma koji je tuda prolazio u 16. veku i predstavljao najbitniju saobraćajnu rutu. Grocka je bila prvo odmorište za putnike iz Beograda, što je značajno uticalo na njeno uzdizadnje. Praktično od samog nastanka Carigradskog druma, Grocka je predstavljala trgovački centar. Glavna džada je bila prošarana dućanima, zanatlijskim radionicama i, naravno, kafanama, ali bilo je i kuća u kojima su živeli bogati trgovci.