Glavnjača je naziv za staru zgradu Uprave grada Beograda, koja se do 1953. godine nalazila na mestu današnjeg Hemijskog fakulteta.

U ovoj zgradi se nalazilo središte gradske policije i zatvor, čije su dve ćelije bile posebno „popularne“ - mala „Ćorka“ i velika „Glavnjača“, po kojoj je kasnije čitava zgrada dobila naziv.

Takođe „Glavnjača“ je ostala poznata i kao „politički zatvor“ u koji su zatvarani politički protivnici svih režima, koji su postojali tokom postojanja ove zgrade od 1864. do 1953. godine.