Prvi most u Beogradu izgrađen je još u vreme Rimljana ali nema podataka da li je to bio drveni ili pontonski most.
Prvi most čije je postojanje dokumentovano zabeleženo 1596. napravljen je od 45 čamaca sastavljenih kod ušća Save u Dunav.
Za vreme rata Austrije i Turske 1663. na Dunavu je napravljen pontonski most od 77, a na Savi od 36 delova (pontona).