Beogradska Arena će u narednom periodu nositi novo ime.

Grad Beograd je u julu 2017. godine objavio javni poziv za izbor sponzora Beogradske Arene gde je Atlantik grupa bila jedini ponuđač. Beogradska Arena predstavlja jedan od simbola grada Beograda i od svog otvaranja 2004. godine, u njoj su održavane brojne najveće sportske, kulturne, zabavne i druge manifestacije.

Najveća sportska dvorana u Beogradu će u narednih 5 godina nositi naziv “Štark Arena”. U narednim danima će biti zaključen ugovor o naslovnom sponzorstvu, kojim će se detaljnije regulisati prava i obaveze sponzora i Arene.

Prethodni petogodišnji ugovor o pravu korišćenja imena potpisan je između Komercijalne banke i Beogradske Arene 2012. godine, te je Arena do isteka ugovora 30. septembra 2017. godine nosila ime "Kombank Arena".