EURO GEO

Geodezija, geologija Beograd

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 345, Zvezdara
Beograd Telefon: 064/2128-958
E-mail: eurogeoagencija@gmail.com
Sajt: www.geometarbeograd.com

4/ 5stars

Geodetska agencija “EURO GEO” je ovlašćena od strane Republičkog Geodetskog Zavoda, za pružanje geodetskih usluga na teritoriji cele Srbije. Za poslove izvođenja geodetskih radova, u postupku održavanja katastra nepokretnosti, i održavanja katastra vodova. Kao i za izradu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima. Takođe stojimo na usluzi našim klijentima u procesu kompletiranja pravne i tehničke dokumentacije.

Posedujemo veliko praktično iskustvo u primenjenoj ( inženjerskoj ) geodeziji, koje koristimo prilikom izgradnje kapitalnih infrastrukturnih objekata.
Prilikom sklapanja dogovora o datom poslu, garantujemo i vremenski rok završetka istog.

GEODETSKE USLUGE:

- Legalizacija ili ozakonjenje objekta - kompletna dokumentacija.
- Geodetsko snimanje i ucrtavanje objekta u katastar – Geodetski snimak.
- Elaborat etažiranja – specifikacija posebnih delova objekta.
- Omeđavanje katastarskih parcela.
- Deoba katastarski parcela.
- Spajanje katastarskih parcela.
- Interna deoba katastarskih parcela – Način korišćenja.
- Indentifikacija (pronalaženje) katastarskih parcela na terenu.
- Indentifikacija (pronalaženje) katastarskih parcela na katastarskom planu, aero ili satelitskom snimku.
- Izrada situacionog plana.
- Izrada katastarsko-topografskog plana.
- Formiranje građevinskih parcela.
-  Projekat preparcelacije – Projekat geodetskog obeležavanja.
-  Geodetsko merenje udaljenosti kladionica od škola.

GEODETSKE USLUGE U GRAĐEVINARSTVU:

- Praćenje objekta pri izgradnji i eksploataciji.
- Situaciono snimanje početnog stanja.
- Geodetsko obeležavanje objekta, i prateće infrastrukture.
- Protokol regulacije.
- Kontrola temelja objekta (snimak temelja).
- Nivelacija terena, reljefni prikaz.
- Kontrola, provera vertikalnosti objekta.
- Praćenje sleganja objekta, postavljanje repera na objektu.
- Geodetsko snimanje zatečenog stanja objekta.
- Geodetsko snimanje i obeležavanje podzemnih vodova, instalacija i objekata.
- Računanja kubatura iskopa i nasipa.
- Geodetsko snimanje fasada objekata i prikazivanje u analognom i digitalnom obliku.
- 3D snimanje objekta – skeniranje.
- Specifikacija i premer unutrašnjih prostorija.
- Izrada elaborata geodetskih radova.
- Tehnički prijem objekta – upotrebna dozvola.

CENE USLUGA

Pošto cene usluga zavise od samog obima, dužine trajanja i lokacije poslova, nismo u mogućnosti da svaku uslugu preciziramo sa cenom, ali određene usluge spadaju pod standardni cenovnik na teritoriji centralnih opština grada Beograda, a to su:

- Geodetski snimak objekta (do 300m2) – 100 eura (u dinarskoj protivrednosti).
- Elaborat etažiranja – specifikacija posebnih delova objekta (do 300m2) – 50 eura (u dinarskoj protivrednosti).
- Omeđavanje katastarske parcele (do 50ari) – 100 eura (u dinarskoj protivrednosti).
- Interna deoba katastarskih parcela – Način korišćenja (do 50ari) – 100 eura (u dinarskoj protivrednosti).
- Spajanje katastarske parcele (do 50ari) – 100 eura (u dinarskoj protivrednosti).
- Indentifikacija (pronalaženje) katastarskih parcela na terenu (do 50ari) – 100 eura (u dinarskoj protivrednosti).
- Indentifikacija (pronalaženje) katastarskih parcela na katastarskom planu, aero i satelitskom snimku (do 50ari) – 50 eura (u dinarskoj protivrednosti).
- Geodetsko merenje udaljenosti kladionica od škola – 100 eura (u dinarskoj protivrednosti).
- Formiranje građevinskih parcela – Projekat geodetskog obeležavanja (do 50ari) – 300 eura (u dinarskoj protivrednosti).
- Pribavljanje dokumenata – List nepokretnosti, Kopija plana, Informacije o lokaciji, Plan podzemnih vodova, itd. – po dogovoru sa strankom

Radno vreme radnim danima od 09h do 17h