Zatvori
 • 011info Belgrade guide English version
 • 011info Beogradski vodič

Cene prevoza, karata i markica za gradski prevoz u Beogradu

Da biste koristili usluge gradskog prevoza, neophodna vam je odgovarajuća kartica. Postoji četiri tipa kartica za prevoz: personalizovana, nepersonalizovana, dnevna karta i karta za jednu vožnju koja se kupuje kod vozača. Karte se dopunjuju ili kupuju na preko 2.000 mesta u Beogradu. Sve karte, sem one kupljene kod vozača, moraju da se očitaju po ulasku u prevoz.


Personalizovana kartica

Što se tiče personalizovanih kartica, postoji više kategorija, a sve u zavisnosti od trenutnog statusa građanina. Pravo na uslugu prevoza ostvaruju: zaposleni, građani RS, strani državljani, učenici srednjih škola, studenti, ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti, civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja, trajno nesposobna lica za rad i privređivanje, dijalizirana lica, lica sa lakom duševnom zaostalošću, korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i njegovi članovi domaćinstva, korisnici starosne/privremene starosne ili invalidske penzije, korisnici porodične penzije, nezaposlena lica, izbeglice i interno raseljena lica, lica starija od 65 godina.

Cene mesečnih karata zavise od aktuelnog statusa korisnika, kao i od zone, i glase:

Zaposleni, građani RS, strani državljani:
 • Zona 1: 2.990 RSD
 • Zone 1 i 2: 3.275 RSD
 • Zone 1, 2 i 3: 3.890 RSD
 • Zone 1, 2, 3 i 4: 4.990 RSD
 • Zona 3: 3.275 RSD
 • Zone 3 i 4: 3.890 RSD
 • Zona 4: 3.275 RSD

Učenici srednjih škola:
 • Zona 1: 1.090 RSD
 • Zone 1 i 2: 1.120 RSD
 • Zone 1, 2 i 3: 1.410 RSD
 • Zone 1, 2, 3 i 4: 1.730 RSD
 • Zona 3: 1.120 RSD
 • Zone 3 i 4: 1.410 RSD
 • Zona 4: 1.120 RSD

Studenti:
 • Zona 1: 1.090 RSD
 • Zone 1 i 2: 1.120 RSD
 • Zone 1, 2 i 3: 1.410 RSD
 • Zone 1, 2, 3 i 4: 1.730 RSD
 • Zona 3: 1.120 RSD
 • Zone 3 i 4: 1.410 RSD
 • Zona 4: 1.120 RSD

Lica starija od 65 godina:

Kalendarska godišnja karta u visini od 407 RSD


Nezaposlena lica*:
 • Zona 1: 1.090 RSD
 • Zone 1 i 2: 1.120 RSD
 • Zone 1, 2 i 3: 1.890 RSD
 • Zone 1, 2, 3 i 4: 2.490 RSD
 • Zona 3: 1.120 RSD
 • Zone 3 i 4: 1.890 RSD
 • Zona 4: 1.120 RSD

*Cena za sve ostale kategorije (ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti, civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja, trajno nesposobna lica za rad i privređivanje, dijalizirana lica, lica sa lakom duševnom zaostalošću, korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i njegovi članovi domaćinstva, korisnici starosne/privremene starosne ili invalidske penzije, korisnici porodične penzije, izbeglice i interno raseljena lica) je identična nezaposlenim licima.


Nepersonalizovana kartica

Ova kartica predstavlja svojevrstan elektronski novčanik za korišćenje javnog prevoza.

Kartica košta 250 dinara i traje tri godine od prve dopune.

Cena jedne karte za prvu i drugu zonu je 89 dinara i traje 90 minuta od očitavanja. Za to vreme možete “presedati”, tj. promeniti koliko god prevoza želite, ali je potrebno da je validirate prilikom svake promene vozila. Cena za treću zonu je, takođe, 89 dinara, a isto važi i za četvrtu zonu.

Ako putuje kroz više zona, onda znajte da je vreme korišćenja karte isto 90 minuta, a cene su sledeće:

 • Zona 1, 2 i 3 - 179 RSD;
 • Zona 1, 2, 3 i 4 - 269 RSD;
 • Zona 3 i 4 - 179 RSD.

Isto važi ako idete obratnim putem, iz više u nižu zonu.


Dnevna karta

To je papirna karta koja može da se pazari na kioscima, sa periodom važenja od 1, 3 ili 5 dana. Sama karta košta 40 dinara, dok cena varira od izabranog broja zona.

 • 1 dan: 250 RSD (1 i 2); 750 RSD (1, 2, 3 i 4)
 • 3 dana: 700 RSD (1 i 2); 1.790 RSD (1, 2, 3 i 4)
 • 5 dana: 1.000 RSD (1 i 2); 2.390 RSD (1, 2, 3 i 4)

Karta za jednu vožnju

Kao što samo ime kaže, radi se o karti za jednu vožnju. Ona se kupuje isključivo kod vozača i za razliku od ostalih nije je potrebno očitati.

 • Zone 1 i 2: 150 RSD
 • Zone 1, 2 i 3: 300 RSD
 • Zone 1, 2, 3 i 4: 400 RSD
 • Zone 3 i 4: 300 RSD
 • Zona 3: 150 RSD
 • Zona 4: 150 RSD

Plaćanje Mastercardom

Ukoliko posedujete beskontaktnu Mastercard platnu karticu, možete da kupite vremensku kartu od 90 minuta prislanjanjem iste na validator. Cene variraju od zona i glase:

 • Zone 1 i 2: 98 RSD
 • Zone 1, 2 i 3: 197 RSD
 • Zone 1, 2, 3 i 4: 296 RSD
 • Zone 3 i 4: 197 RSD
 • Zona 3: 98 RSD
 • Zona 4: 98 RSD