PLOT TRADE

Grafičke usluge Beograd

Adresa: Šajkaška 15, 11000 Beograd
Beograd Telefon: 011/3390-474
E-mail: plottrade@yahoo.com

4/ 5stars

Preduzeće za projektovanje, trgovinu i usluge PLOT TRADE D.O.O Beograd, osnovano 1993. godine, uspešno posluje na čitavoj teritoriji Srbije i Crne Gore u oblasti geodezije i projektovanja. Opremljeni smo najsavremenijim geodetskim instrumentima kao i GPS sistemom koji nam omogućavaju uspešno završavanje poslova tamo gde to drugi ne mogu.

Na našoj referentnoj listi nalaze se:
- Direkcija za gradsko zemljište i izgradnju grada Beograda,
- Urbanistički zavod Beograd,
- Jimpros,
- Projektni biro Novi Beograd,
- CEP,
- CIP,
- Telenor Beograd i mnogi drugi.

Naša osnovna polja delatnosti podrazumevaju:
- specifikacija posebnih delova objekata, legalizacija, pribavljanje lokacijske dozvole i rešavanje imovine
- izradu digitalnog katastarsko-topografskog plana,
- geodetske snimke i pribavljanje potrebne dokumentacije za legalizaciju objekata
- formiranje građevinskih parcela,
- trasiranje saobraćajnica, vodovoda, kanalizacije i elektrovodova
- priprema dokumentacije i izrada urbanističkih projekata,
- izrada projekata obeležavanja kompletne infrastrukture
- plotovanje tehničkih crteža velikih formata
- priprema zemljišta za izdavanje lokacijske dozvole

Ono što nas izdvaja od drugih i na šta smo posebno ponosni su pre svega, izlaženje u susret svim zahtevima klijenata, velika fleksibilnost i poštovanje rokova, kadrovska obučenost i opremljenost za ostvarivanje visoke produktivnosti i efikasnosti.

Sedište firme:
Šajkaška 15, 11000 Beograd
kontakt telefoni:
063/203 226
011/33 90 474